Συμβουλές

Ενεργειακά Τζάκια από μαντέμι και χάλυβα

Δημοσιεύτηκε σε: Συμβουλές

Στις ενεργειακές εστίες η θερμική ισχύς και η υψηλή απόδοση επιτυγχάνονται χάρη στο θάλαμο καύσης με πόρτα, στον εξωτερικό θάλαμο (πάχους 4 χιλ.) καθώς και στους τρεις αεροθαλάμους από τους οποίους περνάει ο θερμός αέρας.