Πως θα υπολογίσετε τα KW ενός χώρου

Πως θα υπολογίσετε τα KW ενός χώρου
Δημοσιεύτηκε σε: Συμβουλές Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015-10-05

Για τον υπολογισμό της ισχύος του συστήματος που απαιτείται για την θέρμανση συγκεκριμένου χώρου, παρατίθεται ο ακόλουθος τύπος :

V x K x C = Kcal I h ή
Kcal I h :860 = Kw / h

Όπου :

  • Kcal/h : χιλιοθερμίδες ανά ώρα
  • Kw/h : κιλοβάτ ανά ώρα
  • V : Όγκος κτιρίου σε κυβικά μέτρα
  • C : Η επιθυμητή αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία, σε βαθμούς κελσίου(C°)
  • Κ : Ποιότητα Θερμικής Μόνωσης κτιρίου

 

κ= 1.5: Το κτίριο έχει εξαιρετική θερμομόνωση. (πχ. δίπλα τζάμια, διπλοί

τοίχοι από τούβλα με εσωτερική θερμομόνωση, οροφή με θερμομονωτικές

πλάκες)

 

κ= 2.0: Το κτίριο έχει ικανοποιητική θερμομόνωση. (πχ. διπλά τζάμια, διπλοί

τοίχοι από τούβλα με εσωτερική θερμομόνωση)

 

κ= 2.5: Το κτίριο έχει κάποια θερμομόνωση. (τοίχος από τούβλα,

θερμομονωμένη οροφή)

 

κ= 3.5: Το κτίριο δεν έχει κατάλληλη θερμομόνωση. (προκατασκευασμένο

κτίριο, χωρίς θερμομονωτικά πάνελλς)

 

Σημείωση: Οι περισσότερες σύγχρονες κατοικίες στην Ελλάδα έχουν

εξαιρετική θερμομόνωση, ήτοι κ= 1.5

 

Παράδειγμα:

 

Έστω ότι έχουμε να θερμάνουμε ένα σύγχρονο κτίριο (κ= 1.5), το οποίο έχει όγκο

(μήκος x πλάτος x ύψος) 280 κυβικά μέτρα και η μέγιστη επιθυμητή διαφορά

εσωτερικής-εξωτερικής θερμοκρασίας είναι 20 C°.

Εισάγοντας τις παραπάνω παραμέτρους στον τύπο:

Kcal/h =(κυβικά μέτρα)  x C° x κ = 280 x 20 x 1.5 = 8400 kcal/h ή

8400 : 860 = 9.77 Kwh ≈ 10Kwh

 

Σημείωση: Για μια γρήγορη προσέγγιση της απαιτούμενης ισχύος θέρμανσης σε

Kw/h, για ένα σύγχρονο κτίριο κατοικίας διαιρούμε τα τετραγωνικά μέτρα του

κτιρίου δια του 10.

 

Παράδειγμα:

Κτίριο 100 τετραγωνικών μέτρων : 10 = Kw/h